Định Danh Ads

Tổng hợp kỹ năng nội tại vkdb tướng tím nước ngô ngọa long

Tổng hợp VKĐB của các tướng Ngô bản lequ wly (tất cả 23 tướng, update cho tới nay)

1. Chu Nhiên: Xích Diệm Cung

Thần Cơ Nỏ: [chiến pháp + kế sách] gây 2 lần sát thương chiến pháp và 1 lần sát thương kế sách cho địch ở hàng ngang, hồi phục 145 điểm sĩ khí bản thân, đồng thời rơi vào trạng thái loại bỏ, miễn hiệu quả bất lợi, duy trì 2 lượt.

Tập Trung: Đầu trận bản thân nhận Hội Tâm trong 10 lượt, (lv2 nhận Bạo Thương tăng 25% sát thương bạo kích trong 10 lượt đầu)

Huyết Tiễn: 10/30 lượt đầu trận nhận Hấp Huyết 20%/30%

2.Tôn Thượng Hương: Ngự Lôi Cung

Bách Lý Truy Hồn: [Thường] tấn công kẻ địch ít lính nhất, lính địch càng ít sát thương càng cao, nếu diệt được sẽ hồi phục 500 sĩ khí, còn không thì sẽ suy yếu kẻ địch 5 lượt, bản thân hồi phục 145 sĩ khí và nhận hiệu quả Hội Tâm và Anh Hùng 3 lượt.

Kiêu Cơ: Khi bị kẻ địch mang hiệu quả không thể giải trừ tấn công, giảm 20%/40% sát thương phải chịu, ko thể giải trừ

Cân Quắc: Mỗi lượt trị liệu đơn vị ít lính nhất 1/2 lần, bản thân tăng vĩnh viễn 30%/60% vật công

3. Lục Tốn: Thiên Hoả Kiếm

Nghiệp Viêm Phong Bạo: [Kế Sách] gây sát thương cao cho đơn thể địch và tăng Thiên Hỏa không thể giải trừ 2 lượt, lính hiện tại của đối phương càng nhiều sát thương càng cao, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh và Hỏa Thần 2 lượt, hồi phục 145 điểm sĩ khí bản thân.

Châm Ngòi: Đầu trận gây Thiên Hỏa 6000%/10000% mưu công cho 1 kẻ địch ngẫu nhiên, duy trì 5 lượt

Khống Hỏa: Khi bị địch mang hiệu quả Thiên Hỏa hoặc Thiêu Đốt tấn công, giảm 25%/50% sát thương phải chịu, bắt đầu từ lượt 3, bản thân tăng 30%/60% tấn công

4. Đại Kiều: Ảo Tâm Phiến

Lạc Thần Mạc: [Kế Sách] đội tăng 80+X sĩ khí, toàn phe ta nhận hiệu quả Hoạt Lực 2 lượt.

Giai Nhân: Nhận vĩnh viễn Tỏ Chí, mỗi lượt xóa 1/2 buff bất lợi

Quốc Sắc: 5/8 lượt đầu trận tăng 20%/40% mưu công toàn đội ko thể giải trừ

5. Phan Chương: Phá Đàm Ngọc Thương

Bạo Nộ Tống: [Chiến pháp] sát thương toàn phe địch, khiến địch giảm 40+X sĩ khí, có xác suất giải trừ 1 hiệu quả có lợi ngẫu nhiên trên mục tiêu (khi chiến đấu với người chơi khác sẽ không có hiệu quả giải trừ.

Cố Lăng: Bản thân tăng vĩnh viễn 20%/40% tấn công

Kỳ Tập: Mỗi lượt toàn địch giảm 10%/20% tấn công trong 2 lượt, địch nhiều lính nhất thêm 5%/10%

6. Chu Thái: Đoạn Hồn Nhẫn

Chiến Thần Can Đảm: [Chiến pháp] Chiến pháp liên tục tấn công trên đường thẳng, lính bản thân càng ít sát thương càng cao, áp chế sự tăng sĩ khí của địch trên đường thẳng, bản thân nhận Dục Huyết 3 lượt, hiệu quả Dục Huyết giúp bản thân khi nhận sát thương càng cao, lực tấn công cũng tăng cao, có thể cộng dồn.

Bất Khuất: Đầu trận nhận Bất Khuất ko thể giải trừ, tử trận tự hồi 80% binh lực tối đa, (lv2 nhận Kinh Cúc 30% ko thể giải trừ trong 10 lượt)

Hổ Sĩ: Bản thân tăng vĩnh viễn 30%/60% công, 30%/50% thủ

7. Thái Sử Từ: Vô Song Giản

Thương Song Xuất Hải: [chiến pháp] gây sát thương 2 lần cho kẻ địch trên đường thẳng, và tấn công truy kích 1 lần cho đội phía sau, lính địch càng ít sát thương càng cao, bản thân hồi 50+{x} sĩ khí và rơi vào trạng thái Thiết Bích 1 lượt.

Kịch Chiến: Bản thân tăng vĩnh viễn 60%/100% công, 40%/50% thủ

Tuyệt Tiễn: Mỗi lượt gây sát thương 4000%/6000% chiến pháp lên kẻ địch ở sau, binh lực địch càng ít thì sát thương cao, (lv2 kèm theo giảm 20% pháp phòng)

8. Cố Ung: Thiên Xích Kiếm

Thiên Hàn Địa Băng: [kế sách] Tấn công địch hàng ngang và giảm 25 sĩ khí khác, sĩ khí đối phương càng cao sát thương càng lớn, có xác suất Đóng Băng địch hàng ngang 1 lượt (khi giao chiến với người chơi, xác suất giảm Đóng Băng), bản thân hồi phục 50+{x} sĩ khí.

Công Chính: 5 lượt đầu trận nhận Khu Trừ (lv2 nhận thêm Nguyệt Hồn ko thể giải trừ)

Trực Ngôn: 5/8 lượt đầu trận tăng 20%/40% pháp công toàn đội ko thể giải trừ

9. Cam Ninh: Lưu Ly Bổng

Vạn Người Khó Đỡ: [C.Pháp] Tấn công địch trên đường thẳng và khiến địch giảm 150 +{X} sĩ khí, sĩ khí giảm càng cao, sát thương càng lớn. Sau đó tiến hành 1 lần tấn công sĩ khí càng thấp sát thương càng cao đối với địch trên đường thẳng, và Hỗn Loạn địch có Nguyệt Hồn phía trước.

Khinh Hiệp: 5/10 lượt đầu trận nhận Nguyệt Hồn ko thể giải trừ

Dạ Tập: Mỗi lượt pháp công thẳng 1000%/2000% lên kẻ địch, kèm theo giảm 20%/30% phòng thủ

10. Lữ Mông: Huyền Thủy Kiếm

Thiên Nhẫn: [Chiến Pháp + Kế Sách] Phát động 2 lần tấn công Chiến Pháp và Kế Sách 500 Sĩ Khí, tấn công địch ở hàng sau có vị trí tương ứng với bản thân và thêm hiệu quả Vỡ Trận trong 1 hiệp với địch có Thiên Hỏa, bản thân nhận Thiên Vận trong 3 hiệp (có tỉ lệ tạo sát thương x3)và hồi 50+X Sĩ Khí.

Chăm Học: Bắt đầu từ lượt 3, mỗi lượt tăng 25/50 sĩ khí cho bản thân, đồng đội tăng 15/25 sĩ khí, bản thân nhận Đóng Đô 3.75%/7.5% 2 lượt

Cực Hỏa: Mỗi lượt gây cho kẻ địch ngẫu nhiên Thiên Hỏa 1000%/3000% mưu công, duy trì 1/2 lượt

11. Tôn Quyền: Kinh Vân Kiếm

Thiên Hạ Chia Ba: [Hỗ Trợ] Tăng cho đồng đội 85+X Sĩ Khí, đồng thời khiến địch giảm 20 Sĩ Khí, tất cả phe ta nhận 2 hiệp hiệu quả Tòng Long (khi chiến đấu cùng người chơi, hiệu quả Tòng Long sẽ giảm)

Lễ Hiền: Mỗi lượt xóa 2 hiệu ứng bất lợi lên đơn vị nhiều lính nhất và buff Nguyệt Hồn trong 2 lượt (lv2 thêm đơn vị ít lính nhất)

Đại Đế: Đầu trận đồng đội tăng 25/40 sĩ khí, 3/5 lượt đầu trận tăng 40%/60% tấn công

12. Bộ Luyện Sư: Trương Lôi Tiên

Diệt Thế Thiên Lôi: [Kế Sách] Gây 5 lần sát thương Lạc Lôi cho địch có ít Lính nhất, địch có Lính càng ít, sát thương sẽ càng cao, nếu diệt được 1 kẻ địch sẽ hồi 500 Sĩ Khí, chưa điệt dược sẽ hồi 100 Sĩ Khí, và thêm hiệu quả Âm Hồn cho địch cuối cùng.

Giáo Chỉnh: Nếu có hiệu quả Mệt Mỏi, giảm 20%/40% sát thương phải chịu, nếu không thì 20%/40% sát thương gây ra

Phượng Quán: Đầu trận nhận Bất Khuất ko thể giải trừ, tử trận tự hồi 80% binh lực tối đa, (lv2 nhận Kinh Cúc 30% ko thể giải trừ trong 10 lượt)

13. Hàn Đương: Phi Vân Cung

Diệt Gọn: [Chiến Pháp] Tấn công địch phía sau và khiến địch vào trạng thái Hỗn Loạn, Âm Hồn và Đào Binh. Trạng thái Hỗn Loạn duy trì 1 hiệp, Âm Hồn duy trì 31 hiệp, Đào Binh duy trì 3 hiệp.

Thiện Xạ: Mỗi lượt gây sát thương 1500% chiến pháp lên kẻ địch ở sau, (lv2 bản thân giải trừ 1 hiệu quả bất lợi)

Hổ Thần: 5 lượt đầu trận, toàn địch giảm 10%/20% phòng có thể giải trừ

14. Lỗ Túc: Văn Uyên Kiếm

Loạn Thế Kỳ Mưu: [Kế Sách] toàn phe địch 2 lần, lần đầu sĩ khí địch càng thấp sát thương càng cao, lần 2 sĩ khí địch càng cao sát thương càng cao. Có xác suất khá cao khiến địch mất sĩ khí, đồng thời thêm 1 lần sát thương Kế Sách và -50 sĩ khí cho địch có sĩ khí thấp nhất, bản thân hồi 50+{x} sĩ khí.

Tá Lương: Mỗi lượt bản thân nhận Đồn Điền, (lv2 thêm 1 đồng đội ngẫu nhiên), 75%/100% xác suất buff cho các đơn vị Đồn Điền phe ta 1 tầng Hộ Thuẫn, duy trì 2 lượt

Đại Lược: Mỗi lượt bản thân nhận 1 tầng Trí Tuệ, mỗi tầng tăng 15%/20% mưu công có thể giải trừ, duy trì 2 lượt

15. Tiểu Kiều: Thất Thái Lăng

Phấn Chấn Lòng Quân: [Hỗ Trợ] Đồng đội tăng 60+X sĩ khí, bản thân hồi 145 sĩ kh, bản thân nhận hiệu quả Nguyệt Hồn có thể giải trừ, duy trì 2 hiệp. Có xác suất xóa bỏ tất cả hiệu quả bất lợi của phe ta (Khi chiến đấu với người chơi khác, tối đa giải trừ 2 hiệu quả bất lợi cho mỗi tướng phe ta).

Khuynh Thành Tiểu Kiều - Tụng Ca Dương Uy: Đồng đội tăng 60+X sĩ khí, bản thân hồi 145 sĩ khí, bản thân nhận hiệu quả Nguyệt Hồn có thể giải trừ trong 2 hiệp, có xác suất giải trừ tất cả hiệu quả có lợi của địch (khi chiến đấu với người chơi khác, tối đa giải trừ 2 hiệu quả có lợi cho mỗi tướng phe địch).alert-info

Khinh Vũ: 2/5 lượt đầu trận nhận Khu Trừ

Khuynh Quốc: 1/2 lượt đầu nhận Nguyệt Hồn ko thể giải trừ, 5 lượt đầu trận tăng 10%/20% công ko thể giải trừ cho toàn đội

16. Tôn Sách: Bá Vương Thương 

Giang Đông Bá Vương: [Chiến Pháp] Tấn công toàn diện, tăng cho toàn bộ phe ta 50+{X} điểm sĩ khí, thêm cho bản thân và đồng đội hiệu quả Tịnh Hóa và Tòng Long, duy trì 2 hiệp.

Bá Vương: Mỗi lượt pháp công nhóm 2500%/4000%, tăng pháp công bản thân 30%/60% (trước đây 2 bản trước là 1500%/2400% và bản VNG tới sẽ là 2000%/3200%)

Anh Võ: Mỗi lượt xóa 1 hiệu quả bất lợi, tăng 1 tầng Kiên Nghị, mỗi tầng tăng 2%/4% phòng thủ, cộng dồn lên đến 6 tầng

17. Chu Trị: Nhan Uyên Đao

Phù Thi Độc: [Kế Sách] Tấn công đơn, khiến mục tiêu choáng 1 lượt, trong trúng Thi Độc 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thủ Hộ 2 lượt.

Oán Vọng: Đầu trận khiến kẻ địch mục tiêu bị giảm 20%/40% tất cả phòng trong 5/6 lượt

An Quốc: Đầu trận 1 kẻ địch bị Thi Độc hệ số 750%/1500% trong 2/5 lượt

18. Tôn Kiên: Huyền Cổ Đao

Tinh Ngự [Chiến Pháp]: Pháp công đường ngang, -40% pháp phòng địch, thêm 1 lần pháp công toàn bộ, tấn công thêm có xác suất biến thành tấn công 500 sĩ khí, bản thân hồi 50 sĩ khí.
Phá Lỗ: 5/10 lượt đầu trận tăng 30%/60% pháp công có thể giải trừ

Tướng Tinh: Tăng 10%/20% công phòng cho tướng Ngô

19. Chu Du: Cửu U Cầm


Thần Hỏa: Đầu trận gây Thiên Hỏa cho 1 kẻ địch ngẫu nhiên hệ số 8000%/12000% mưu công trong 3/5 lượt, bản thân nhận Dũng Tuyệt, ban đầu tăng 60%/120% công và giảm dần đều đến lượt 4

Nhiên Tận: Bắt đầu từ lượt 5, mỗi lượt có xác suất 30%/50% choáng địch bị Thiên Hỏa 1 lượt

20. Chu Hoàn: Thần Uy Thương

Bạch Hồng Quán Nhật: [C.Pháp] Tấn công 500 sĩ khí, khiến địch trên hàng dọc chịu 2 lần 5400% Pháp Công, 40% khiến mục tiêu bị [Tê Liệt], duy trì 3 lượt. Bản thân nhận [Thần Tốc] và [Thủ Hộ], duy trì 3 lượt. Trị liệu tướng có lính ít nhất phe ta 2-3 lần (Mức trị liệu bằng 20% Pháp Công). Bản thân hồi 145 sĩ khí.

Trấn Địch: 3/5 lượt đầu trận khiến địch trên đường thẳng bị Hủ Thực ko thể giải trừ, hiệu quả -5%/-10% thủ/1 buff bất lợi

Trì Viện: Bắt đầu từ lượt 3, mỗi lượt buff 1/2 đồng đội ngẫu nhiên Kỳ Trận ko thể giải trừ 3 lượt, hiệu quả 40% công hoặc phòng tùy vào lượt lẻ hay chẵn, (cũ là 30%)

21. Từ Thịnh: Kinh Long Kích

Mạn Thiên Tiễn Vũ [Chiến Pháp] Tấn công 500 sĩ khí, khiến toàn phe địch chịu 2 lần 4000% Pháp Công. Bản thân nhận [Độ Hiểm] [Đề Kháng], duy trì 3 lượt, chống đỡ sát thương bằng 15% binh lực tối đa. Bản thân hồi 145 sĩ khí.

Nghi Thành: Tăng cường Đề Kháng mỗi lượt 1%/2%, max 20%/25%. Skill Từ Thịnh nhận Đề Kháng 15%, max 25% nên nếu duy trì 5 lượt liên tiếp và nội tại lv2 thì 1 skill max Đề Kháng luôn

Phá Quân: Mỗi lượt bản thân nhận 1 tầng Anh Dũng 10%/20% công, duy trì 2 lượt, có thể giải trừ

22. Hoàng Cái: Dục Huyết Tiên

Xả Thân Cường Tập [Chiến Pháp] Địch trên hàng dọc chịu 4800% Pháp Công, lính mục tiêu càng nhiều sát thương càng cao. Khiến mục tiêu bị [Âm Hồn], duy trì 3 lượt. Bản thân nhận [Bất Khuất], duy trì 4 lượt. Bản thân hồi 50+X sĩ khí.

Khổ Nhục: Mỗi lượt, bản thân chịu sát thương bằng 10% binh lực hiện tại (có thể giảm bằng Đề Kháng), vĩnh viễn không thể hồi lính, nhận Bạo Nộ (gây thêm max 200% sát thương lên kẻ địch có sinh lực cao và bản thân sinh lực thấp) và Anh Dũng 10%/20%

Giả Hàng: 5 lượt đầu trận, bản thân nhận Thiết Ý (có thể kháng 2/5 hiệu ứng khống chế), nhận Kinh Hồn (mỗi lần gây sát thương bằng kỹ năng lên kẻ địch, gây Âm Hồn mỗi tầng 5%/10% trong 3 lượt)

23. Gia Cát Khác: Lam Điền Kiếm

Thiên Băng Địa Liệp: [Kế Sách] Toàn phe địch chịu 6800% Mưu Công, lính mục tiêu càng ít sát thương càng cao, khiến mục tiêu bị [Tan Vỡ], bản thân hồi 0+X sĩ khí.

Cương Phức: Lượt 2, bản thân nhận Nguyệt Hồn 5 lượt có thể giải trừ, (lv2 nhận Miễn Thương 40% trong 5 lượt)

Phụ Chính: Bắt đầu từ lượt 3/2, mỗi lượt tăng cho đồng đội 25/30 sĩ khí

Bình Luận

Mới hơn Cũ hơn

Đọc Thêm