Định Danh Ads

Cập nhật bảng điểm thân mật tri kỉ cam và đỏ lv180 đến lv200

Hôm nay VNG cập nhật phiên bản mới h5 cho game Ngọa Long Mobile hiện tại đã có thể nâng cấp tri kỷ cấp tối đa lên 200. Vì vậy nay tôi xin bổ sung bảng điểm tri kỷ từ 180-200 còn bảng điểm tri kỷ từ 0-180 bạn có thể xem lại ở bài viết Bảng điểm thân mật tri kỉ cam và đỏ lv180 trở xuống.

  • Cấp thân mật 180-190 cần 734.094 điểm
  • Cấp thân mật 190-200 cần 889.390 điểm
  • Tổng điểm 180-200 là 1.623.484 ~ 325 vân thường

Chỉ số tri kỷ khi đạt cấp 200

Vợ đỏ: tấn công và phòng thủ 180%
Tri kỷ đỏ phòng: 18763(+8579)
Tri kỷ đỏ công: 31160(+14187)

...
Cấp Thân Mật ĐIỂM THÂN MẬT ĐỂ LÊN CẤP TIẾP THEO
Tri Kỉ Cam Tri Kỉ Đỏ
180-181 54.538 54.539
181-182 59.700 59.701
182-183 64.982 64.983
183-184 70.385 70.386
184-185 78.208 78.209
185-186 79.221 79.222
186-187 80.236 80.237
187-188 81.252 81.253
188-189 82.271 82.272
189-190 83.291 83.292
190-191 84.312 84.313
191-192 85.336 85.337
192-193 86.361 86.362
193-194 87.389 87.389
194-195 88.416 88.417
195-196 89.446 89.447
196-197 90.478 90.479
197-198 91.511 91.512
198-199 92.548 92.549
199-200 93.585 93.585
Tổng 180-200 1.623.464 1.623.484

Bình Luận

Mới hơn Cũ hơn

Đọc Thêm