Định Danh Ads

Tổng hợp kỹ năng nội tại tướng tím trung lập ngọa long

Tổng hợp các tướng trung lập ngọa long lequ wly (tất cả 39 tướng, update cho tới nay)


1: Vương Doãn:

Ly Gián: 10 lượt đầu trận giảm mưu phòng 10%/20% ko thể giải trừ lên toàn địch


Công Bằng: 3 lượt đầu nhận 2 tầng Hộ Thuẫn (lv2 nhận Nguyệt Hồn)


2: Văn Phượng Khanh:

Cầm Âm: Trong 10 lượt đầu trận, mỗi lượt tăng 15%/30% cho toàn đội, duy trì 2 lượt


Chiến Vũ: Mỗi lượt trị liệu đồng đội ngẫu nhiên 2 lần và tăng mỗi lần cho mục tiêu 15/30 sĩ khí, (lv2 thêm trị liệu lần 1 vào đơn vị ít lính nhất)


3: Trương Ninh:

Động Sát: Mỗi lượt khiến địch bị Treo Thưởng giảm 25%/40% vật phòng, duy trì 2 lượt


Điệp Nhẫn: Mỗi lần tấn công địch tăng 9600/19200 điểm bỏ qua phòng thủ, max 240000/480000


4: Củng Chí:

Khuyên Hàng: Mỗi lượt địch nhiều sĩ khí nhất giảm 10/20 sĩ khí, đơn vị phe ta ít sĩ khí nhất tăng 10/20 sĩ khí


Chọn Chủ: 5 lượt đầu trận, toàn đội nhận Đóng Đô ko thể giải trừ, hiệu quả 5%/10% thủ/1 buff có lợi


5: Hoa Hùng:

Thiên Hựu: 2/5 lượt đầu nhận Khu Trừ


Kích Phá: 3/6 lượt đầu trận giảm 10%/20% vật phòng lên kẻ địch trên hàng ngang, đầu trận bản thân nhận 10/20 sĩ khí


6: Văn Ương:

Anh Nhuệ: 5 lượt đầu trận tăng 40%/80% công ko thể giải trừ


Tung Hoành: Mỗi lượt pháp công thẳng 2400%/3600%


7: Chung Hội:

Kiêu Ngạo: 5/10 lượt đầu nhận Nguyệt Hồn ko thể giải trừ


Mưu Quyền: 5 lượt đầu trận, mỗi lượt khiến toàn địch bị 1 tầng Vô Lực, mỗi tầng giảm 5%/10% công, bản thân nhận 1 tầng Kiên Thủ, mỗi tầng tăng 5%/10% thủ, tất cả hiệu quả duy trì 2 lượt


8: Hoa Đà:

Nhân Tâm: Đầu trận toàn đội buff 2/4 tầng Hồi Xuân, duy trì 5/8 lượt


Diệu Thủ: Mỗi lượt buff bản thân 1/2 tầng Hồi Xuân, 1/2 đồng đội ngẫu nhiên nhận 2 tầng Hồi Xuân (lv2 có thể 1 đồng đội buff 4 tầng Hồi Xuân), duy trì 2 lượt


9: Tư Mã Chiêu:

Lãm Quyền: Lượt đầu tiên khiến toàn địch giảm tốc độ tăng sĩ khí 14%/28%


Thí Quân: Mỗi lượt, địch nhiều lính nhất giảm 20%/35% phòng thủ, duy trì 2 lượt


10: Trương Giác:

Quỷ Đạo: Nhận Điệp Nhẫn, tăng sát thương bỏ qua phòng thủ mỗi lần 2400/4800, max 120000/200000. Sát thương Điệp Nhẫn tăng sau khi sát thương xong


Hoàng Thiên: Tăng 10%/20% công phòng cho tướng quần hùng (ko bao gồm quý tử và tướng nội)


11: Nhan Lương:

Song Hùng: Mỗi lượt, nếu có tướng có buff Song Hùng khác, đến lượt bản thân tăng 10%/20% công có thể cộng dồn, ko thể giải trừ, hiệu lực vĩnh viễn


Đồng Cừu: Mỗi lượt nếu có Văn Sửu lam trở lên trên sân, gây sát thương 10000%/20000% lên 1 kẻ địch ngẫu nhiên


12: Văn Sửu:

Song Hùng: Mỗi lượt, nếu có tướng có buff Song Hùng khác, đến lượt bản thân tăng 10%/20% công có thể cộng dồn, ko thể giải trừ, hiệu lực vĩnh viễn


Liên Thủ: Mỗi lượt nếu có Nhan Lương lam trở lên trên sân, gây sát thương toàn địch 7000%/14000%


13: Tả Từ:

Vân Thể: Đầu trận nhận Bất Khuất ko thể giải trừ, tử trận tự hồi 80% binh lực tối đa (lv2 10 lượt đầu nhận Kinh Cúc ko thể giải trừ, phản 30% sát thương phải chịu lên mục tiêu)


Bôi Tửu: 10 lượt đầu trận, buff Tịnh Hóa (+10%/15% sát thương/1 hiệu quả có lợi) cho toàn đội


14: Công Tôn Tu:

Nghịch Chiến: Nhận Tỏ Chí ko thể giải trừ, khi bản thân còn 40% binh lực trở xuống, mỗi lượt giải trừ 1/2 hiệu quả có lợi, ngược lại ko giải trừ


Trá Tử: Đầu trận nhận Bất Khuất ko thể giải trừ (lv2 nhận Bạo Thương 20%), tử trận tự hồi 1% binh lực tối đa và tăng 100 sĩ khí


15: Điêu Thuyền:

Hồng Nhan: Khi bị địch có hiệu quả ko thể giải trừ tấn công, giảm 20%/40% sát thương phải chịu


Hoa Vũ: Mỗi lượt giải trừ 1 hiệu quả bất lợi lên đơn vị nhiều lính và ít lính nhất (lv2 tăng 25 sĩ khí cho những cá nhân đó)


16: Lữ Bố:

Phi Tướng: Gây thêm 150%/200% sát thương lên địch bị khống chế


Vô Song: Bản thân tăng vĩnh viễn 40%/70% pháp phòng (lv2 bắt đầu lượt mới tăng pháp phòng), nếu Điêu Thuyền lam có trên sân, mỗi lượt gây 7000% sát thương pháp công lên địch ngẫu nhiên (lv2 bỏ điều kiện và gây 10000% sát thương)


17: Vương Nguyên Cơ:

Sùng Kiệm: Mỗi lượt xóa 2 hiệu quả bất lợi, hồi phục 3/5 vạn binh lực, (bỏ qua hiệu quả tác động đến trị liệu)


Nguyên Hậu: 10 lượt đầu, toàn đội nhận Tòng Long 10%/15%


18: Đặng Ngải:

Thiện Điền: Mỗi lượt bản thân nhận Đồn Điền (lv2 thêm 1 đồng đội ngẫu nhiên), trị liệu cho các đơn vị Đồn Điền phe ta


Tranh Công: Khi binh lực đầy, bản thân tăng 50%/100% công nhưng phải chịu thêm khoảng 20%-25% sát thương


19: Viên Thiệu:

Danh Môn: Khi bị địch có hiệu quả ko thể giải trừ tấn công, giảm 20%/40% sát thương phải chịu, 10 lượt đầu nhận Đề Kháng, chống đỡ sát thương bằng 30%/40% binh lực tối đa


Trữ Lương: Mỗi lượt buff Kiên Thủ cho Đồn Điền phe ta (lv2 1 đồng đội ngẫu nhiên nhận Đồn Điền trước khi Kiên Thủ)


20: Đổng Trác:

Bạo Liễm: Mỗi lượt bản thân chịu 2500% sát thương pháp công, tăng pháp công 15%/20% có thể cộng dồn, hiệu lực vĩnh cửu


Tàn Nhẫn: Mỗi lượt giải trừ 3/5 hiệu quả có lợi lên địch ít lính nhất, gây sát thương pháp công 5000%/7500%, binh lực bản thân càng ít thì sát thương cao


21: Lư Thực:

Danh Sĩ: Khi bị địch có hiệu quả ko thể giải trừ tấn công, giảm 20%/40% sát thương phải chịu


Nho Tướng: Mỗi lượt giải trừ 1 hiệu quả bất lợi lên đơn vị nhiều và ít lính nhất phe ta (lv2 toàn đội được giải trừ), nếu có giải trừ được hiệu quả thì tăng cho các cá nhân đó 10 sĩ khí


22: Tư Mã Du:

Hiền Đức: Bản thân nhận vĩnh viễn Đóng Đô 10%/15%


Ẩm Hận: Mỗi lượt giải trừ 1 hiệu quả có lợi lên địch lính cao nhất, trừ 40%/60% công trong 1 lượt, (lv2 giải trừ lên địch lính ít nhất, -30% thủ trong 1 lượt)


23: Mạnh Hoạch:

Man Tộc: Nhận vĩnh viễn Lược Đoạt, lv1 cướp 1 buff từ địch ngẫu nhiên, lv2 2 buff lên địch nhiều lính nhất


Tái Khởi: Đầu trận nhận Bất Khuất ko thể giải trừ, tử trận tự hồi 80% binh lực tối đa (lv2 10 lượt đầu tăng 100% vật công ko thể giải trừ)


24: Chúc Dung:

Đồng Tâm: Mỗi lượt bản thân trị liệu 1 lần, 50%/100% xác suất trị liệu 1 lần lên đơn vị ít lính nhất


Nộ Hỏa: Mỗi lượt bản thân nhận Anh Dũng 10%/20% (lv2 buff toàn đội), có thể giải trừ và duy trì 2 lượt


25: Vu Cát:

Phong Thân: Mỗi lượt 50% xác suất thêm 1 tầng Hộ Thuẫn 2 lượt (lv2 chắc chắn thêm 1 tầng Hộ Thuẫn và 50% thêm tầng 2)


Nan Trắc: Nhận vĩnh viễn Xuyên Thấu, bỏ qua 20%/40% phòng thủ (tấn công theo kiểu áp dụng giảm phòng thủ của địch nhưng ko buff)


26: Tư Mã Huy:

Dự Tri: 5 lượt đầu, mỗi lượt khiến địch lính cao nhất bị -40%/70% công trong 2/3 lượt


Thủy Kính: Đầu trận toàn đội tăng 50%/200% phòng thủ (tăng phòng thủ theo cơ số 100%+X%), hiệu quả giảm dần đều trong 5 lượt, ko thể giải trừ


27: Cao Lãm:

Vô Úy: Đầu trận tăng 40%/80% vật phòng trong 5 lượt ko thể giải trừ


Dũng Mãnh: Đầu trận nhận Dũng Tuyệt, tăng công ban đầu 50%/100%, giảm dần đều trong 4 lượt


28: Phan Phượng:

Xả Mệnh: 5 lượt đầu, mỗi lượt tăng 25%/50% pháp công có thể cộng dồn, hiệu quả kéo dài đến lượt 6, nhưng có tỷ lệ 25% bị Vỡ Trận trong lượt đánh nhất định


Huyết Phủ: Mỗi lượt pháp công thẳng 3000%/6000%


29: Vương Dị:

Trung Trinh: Mỗi lượt nếu bản thân có Khu Trừ, 75%/100% tỷ lệ nhận Nguyệt Hồn duy trì 2/3 lượt


Thủ Nghĩa: Mỗi lượt trị liệu đơn vị ít lính nhất 1/2 lần, (lv2 bản thân trị liệu 1 lần)


30: Văn Sính:

Bảo Cảnh: Bản thân nhận vĩnh viễn Đóng Đô 10%/15%


Trung Nghĩa: 5/10 lượt đầu trận, đồng đội tăng 30%/50% pháp công có thể giải trừ


31: Trương Xuân Hoa:

Tuyệt Tình: Nhận vĩnh viễn Thấu Suốt (gây 2x/3x sát thương lên mục tiêu bị Treo Thưởng), 5/10 lượt đầu trận nhận Hấp Huyết 20%


Ly Hận: Mỗi lượt khiến địch bị Treo Thưởng phải chịu Hủ Thực -5% thủ/1 buff bất lợi, (lv2 giảm trị liệu 40%), duy trì 2 lượt


32: Thái Văn Cơ:

Biện Cầm: Mỗi lượt trị liệu và Nguyệt Hồn 1 đơn vị ngẫu nhiên, (lv2 thêm trị liệu 1 đơn vị ít lính nhất và 1 đồng đội ngẫu nhiên nhận Nguyệt Hồn), Nguyệt Hồn 2 lượt


Bi Phẫn: Đầu trận bản thân có 20/40 sĩ khí, 35%/70% xác suất Thiết Bích đồng đội 1 lượt, 50%/100% xác suất Hộ Thuẫn đồng đội 2 lượt


33: Gia Cát Đản:

Hùng Kiệt: Mỗi lượt đơn vị nhiều lính nhất nhận Tòng Long 5%/10% và Đóng Đô 10%/20%, duy trì 2 lượt


Cứ Thủ: 6 lượt đầu trận, mỗi lượt buff Đề Kháng 12%/18% lên đơn vị ít lính nhất, duy trì 2 lượt


34: Phục Thọ:

Mật Mưu: Mỗi lượt buff cho đơn vị nhiều lính nhất phe ta Lược Đoạt 2 lượt (đầu mỗi lượt cá nhân sẽ đoạt 1 hiệu quả có lợi lên địch ngẫu nhiên lv1, 2 hiệu quả lên địch nhiều lính nhất lv2)


Loạn Ly: Mỗi lượt có 50%/100% xác suất khiến địch bị Vu Khống (đầu mỗi lượt giải trừ hiệu quả có lợi), duy trì 2 lượt


35: Tư Mã Ý:

Ưng Thị: Mỗi lượt có xác suất 20%/40% gây Hư Nhược địch ít lính nhất, duy trì 2 lượt


Lang Cố: Nếu kết thúc mỗi lượt, bản thân có ít hơn 500 sĩ khí, nhận 1 tầng Bộc Phát, cộng dồn 3 tầng sẽ gây thêm 120%/240% sát thương kỹ năng trong lượt kế tiếp


36: Mã Hưu:

Vu Hồi: Khi bị địch có hiệu quả ko thể giải trừ tấn công, giảm 20%/40% sát thương phải chịu


Trắc Kích: 3 lượt đầu, mỗi lượt pháp công thẳng 3000% và gây Áp Ức cho địch (giảm 40%/80% tốc độ sĩ khí)


37: Trương Tú:

Phục Sinh: Đầu trận bản thân nhận Bất Khuất ko thể giải trừ, tử trận tự hồi 80% binh lực tối đa (lv2 nhận 30 sĩ khí đầu trận)


Oan Hồn: Nhận vĩnh viễn Nghịch Chuyển, khi bị địch tấn công có xác suất 15%/25% choáng mục tiêu trong 1 lượt


38: Đồng Uyên:

Cương Khí: Trong 10 lượt đầu trận, mỗi lượt hy sinh 30% thủ, nhận 2/3 tầng Hộ Thuẫn


Truyền Đạo: 10 lượt đầu trận, bản thân tăng 75%/150% công ko thể giải trừ


39: Trương Nhiệm:

Trung Nghĩa: Ở lượt 3(2), bản thân nhận Thiết Bích 1/2 lượt, Nguyệt Hồn 2/4 lượt


Múa Kiếm: Mỗi lượt buff cho đồng đội có hiệu quả Bảo Hộ hiệu quả Đóng Đô 3%/6%, duy trì 2 lượt

1 Nhận xét

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Đọc Thêm