Sự khác nhau giữa nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp sinh thái

Nông nghiệp sinh thái được nhìn nhận là mục tiêu cao cấp bởi những người ủng hội nông nghiệp bền vững.Nông nghiệp sinh thái không giống như canh tác hữu cơ, tuy nhiên có nhiều điểm tương đồng và không trái ngược nhau. Nông nghiệp hữu  cơ là gì?

Theo tổ chức Nông nghiệp Hữu cơ Quốc tế(IFOAM): Nông nghiệp hữu cơ là hệ thống đồng bộ hướng tới thực hiện các quá trình với kết quả bảo đảm hệ sinh thái bền vững, thực phẩm an toàn, dinh dưỡng tốt, nhân đạo với động vật và công bằng xã hội, không sử dụng các hóa chất nông nghiệp tổng hợp và các chất sinh trưởng phi hữu cơ, tạo điều  kiện cho sự chuyển hóa  khép kín trong  hệ canh tác, chỉ được sử dụng các nguồn hiện có trong nông trại và các vật tư theo tiêu chuẩn của quy trình sản xuất.

Nuôi trồng hữu cơ đòi hỏi phải tuân thủ các quy định sau:

  • Không sử dụng thuốc trừ sâu hóa học.
  • Không sử dụng phân bón nhân tạo.
  • Không sử dụng hạt giống biến đổi gen.
  • Sử dụng có trách nhiệm các nguồn năng lượng và tài nguyên thiên nhiên.

Nông nghiệp sinh thái là gì?

Nông nghiệp sinh thái cũng giống như nông nghiệp hữu cơ nhưng đưa mọi thứ đi xa hơn bằng cách xét đến toàn bộ hệ sinh thái, chỉ hành động theo chu kỳ sống tự nhiên. Ví dụ, một nông dân sinh thái sẽ sử dụng phân ủ có nguồn gốc từ chất thải. Một số ví dụ về các biện pháp được thực hiện bởi nông dân sinh thái gồm:
  • Giảm tối thiểu việc tạo ra chất thải.
  • Tái chế bất kỳ chất thải nào được tạo ra (chất thải hữu cơ được đặt trên đống phân ủ).
  • Trồng thảm thực vật xung quanh cây trồng giúp tăng thêm ích lợi cho ong, chim rừng, v.v.

Bình Luận

Mới hơn Cũ hơn

Đọc Thêm