Tướng tím trung lập thông tin kỹ năng, chỉ số và nguyên liệu giác ngộ

Hôm này Thần Binh Blog sẽ thống kê lại danh sách những tướng tím trung lập có thể giác ngộ được tím và những thông tin chi tiết về kỹ năng, chỉ số, nguyên liệu giác ngộ... Nếu các bạn có thắc mắc gì cứ để lại bình luận bên dưới nhé, mình sẽ cố gắng giải đáp thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất.


Vương Doãn

Cách chiêu mộ: Tháp thí luyện tầng 10


Nguyên liệu & chỉ số:

Nguyên liệu giác ngộ Vương Doãn lam
Nguyên liệu giác ngộ Vương Doãn titan
Nguyên liệu giác ngộ Vương Doãn đỏ
Nguyên liệu giác ngộ Vương Doãn tím

Vũ khí đặc biệt: Nhiếp Hồn Giản


Kỹ năng vương doãn tím: Uy Áp[Kế sách] tấn công kế sách toàn thể, lính đối phương càng ít sát thương càng cao, khiến địch rơi vào trạng thái Đào Binh 2 lươt, bản thân hồi lính nhất định.


Nội tại:

 • Ly Gián 1 ( Nâng Cấp VKĐB Bậc 1 lv5 ): giảm 10% Mưu Phòng toàn thể địch, duy trì 10 lượt, không thể giải trừ.
 • Bình Công 1( Nâng Cấp VKĐB Bậc 4 lv5 ): khi mở màn bản thân nhận hộ thuẫn chống đỡ 2 lần sát thương, duy trì 2 lượt.


Trương Ninh

Cách chiêu mộ: Đổi đầu trường 100k điểm


Nguyên liệu & chỉ số:


Vũ khí đặc biệt: Nhuệ Nhẫn Kích


Kỹ năng trương ninh tím: Quỷ Cốc Di Kế [thường] tấn công toàn thể địch, bản thân nhận Hội Tâm, Tử Chiến và Liên Chiến 4 lượt, nhận hiệu quả miễn dịch sát thương và xóa hiệu quả bất lợi 1 lượt.


Nội tại:

 • Thấu Suốt 1 ( Nâng Cấp VKĐB Bậc 1 ): bản thân nhận hiệu quả Thấu Suốt, sát thương gây cho mục tiêu có Treo Thưởng x1.5, không thể giải trừ.
 • Điệp Nhẫn 1( Nâng Cấp VKĐB Bậc 4 lv5 ): bản thân mỗi lần đánh trúng 1 kẻ địch, tăng 1200 hiệu quả bỏ qua sát thương phòng thủ, tối đa 80000, không thể giải trừ. (Tử Chiến 2: thời gian duy trì chỉ tấn công thường, nhưng sĩ khí sẽ tích lũy liên tục, thường nhận được 50%)


Văn Phượng Khanh

Cách chiêu mộ: Mặc định tạo nhân vật là có


Nguyên liệu & chỉ số:


Vũ khí đặc biệt: Nguyệt Loạn Vũ


Kỹ năng văn phượng khanh tím: 
Loạn Vũ Tinh Nguyệt [Kế Sách] tấn công đơn thể địch, giảm 100% tấn côngduy trì 1 lượt, toàn thể phe ta nhận bảo vê và trị liệu bản thân 1 lần và đồng đội ít lính nhất 2 lần, bản thân hồi 50 sĩ khí.


Nội tại:

 • Cầm Âm 1 ( Nâng Cấp VKĐB Bậc 1 ): toàn thể phe ta tăng 15% tất cả tấn công, duy trì 10 lượt, có thể giải trừ hoặc cộng dồn.
 • Chiến Vũ 1( Nâng Cấp VKĐB Bậc 4 lv5 ): bắt đầu lượt bản thân, trị liệu ngẫu nhiên đồng đội 2 lần.


Văn Ương

Cách chiêu mộ: Vượt Văn Ương map Gia Cát Đản Đông Hưng Chiến


Nguyên liệu & chỉ số:


Vũ khí đặc biệt:
Viêm Long Thương 


Kỹ năng văn ương tím: Viêm Long Sát [Chiến pháp] gây sát thương cao cho 3 đường thẳng ngẫu nhiên, bản thân hồi 50+{8} sĩ khí, hồi phục lính, giảm pháp phòng của toàn thể địch trong 2 lượt


Nội tại:

 • Anh Nhuệ 1: 5 lượt đầu tăng 40% tấn công, hiệu quả không thể giải trừ.
 • Tung Hoành 1: trước khi hành động, gây một ít sát thương chiến pháp cho địch trên đường thẳng trước mặt, hiệu quả không thể giải trừ.


Củng Chí

Cách chiêu mộ: Vượt Củng Chí map Hàn Huyền


Nguyên liệu & chỉ số:

Nguyên liệu giác ngộ Củng Chí lam

Nguyên liệu giác ngộ Củng Chí titan

Nguyên liệu giác ngộ Củng Chí đỏ

Nguyên liệu giác ngộ Củng Chí tím

Vũ khí đặc biệt: Quỷ Sa Phù

Vũ khí đặc biệt của Củng Chí


Kỹ năng củng chí tím: Phản kế [Kế sách] Khống chế địch 1 lượt, bản thân hồi 100 sĩ khí.


Nội tại:

 • Khuyên Hàng 1: Khi bản thân bắt đầu lượt, khiến địch sĩ khí cao nhất giảm 10 sĩ khí, đồng đội sĩ khí thấp nhất tăng 10 sĩ khí.
 • Chọn Chủ 1: toàn trận toàn phe ta nhận hiệu quả Đóng Đô 5 lượt, bản thân tăng tất cả phòng thủ theo số hiệu quả có lợi đang có trên người, hiệu quả không thể giải trừ (hiệu quả 5%, cao nhất tăng 20%)


Hoa Hùng

Cách chiêu mộ: Đổi đấu trường 100k điểm


Nguyên liệu & chỉ số:

Nguyên liệu giác ngộ Hoa Hùng đỏ

Nguyên liệu giác ngộ Hoa Hùng tím

Vũ khí đặc biệt: Bàn Long Đao

Vũ khí đặc biệt của Hoa Hùng

Kỹ năng hoa hùng tím: Vô Cùng Dũng Mãnh: [Thường] Bản thân nhận hiệu quả Dũng Tuyệt, sau đó tấn công hàng ngang 500 sĩ khí 1 lần, lính địch càng nhiều sát thương càng cao.


Nội tại:

 • Thiên Hựu 1: đầu trận bản thân nhận Loại Bỏ, duy trì 2 lượt.
 • Kích Phá 1: đầu trận giảm 10% phòng thủ vật lý phe địch hàng trước 3 lượt, bản thân nhận 10 sĩ khí.


Chung Hội

Cách chiêu mộ: Vượt Chung Hội map Thế Lực Chung Hội Kiếm Các Chiến


Nguyên liệu & chỉ số:

Nguyên liệu giác ngộ Chung Hội lam

Nguyên liệu giác ngộ Chung Hội titan

Nguyên liệu giác ngộ Chung Hội đỏ

Nguyên liệu giác ngộ Chung Hội tím

Vũ khí đặc biệt: Ngự Quyền Kiếm

Vũ khí đặc biệt của Chung Hội

Kỹ năng chung hội tím: Ngạo Nghễ Thiên Hạ: [kế sách] gây 1 lần sát thương mưu công cao cho toàn thể phe địch, phát động thêm 2 lần sát thương mưu công thấp, giảm mưu phòng toàn thể địch 2 lượt, hồi phục lính toàn thể phe ta, bản thân hồi 50+{X} sĩ khí.


Nội tại:

 • Cư Ngạo 1: bản thân nhận hiệu quả Nguyệt Hồn không thể giải trừ, duy trì 5 lượt.
 • Mưu Quyền 1: mỗi lượt khiến địch Âm Hồn, bản thân nhận hiệu quả Anh Dũng


Hoa Đà

Cách chiêu mộ: Vượt tháp thí luyện tầng 58


Nguyên liệu & chỉ số:

Nguyên liệu giác ngộ Hoa Đà lam

Nguyên liệu giác ngộ Hoa Đà titan

Nguyên liệu giác ngộ Hoa Đà đỏ

Nguyên liệu giác ngộ Hoa Đà tím

Vũ khí đặc biệt: Thanh Nang Thư


Kỹ năng hoa đà tím: Thánh Thủ Hồi Xuân: [kế sách] Trị liệu 1 lần đồng đội có lính ít nhất và hồi phục 20+{X} sĩ khí và Tử Thủ (giảm thấp hiệu quả Tử Thủ trong chiến đấu với người khác), hiệu quả 2 tầng hồi xuân 2 lượt, sau đó trị liệu toàn đội, bản thân hồi phục 145 điểm sĩ khí.


Nội tại:

 • Nhân Tâm lv1: khi bắt đầu chiến đấu, giúp toàn thể phe ta nhận 2 tầng hiệu quả Hồi Xuân, duy trì 5 lượt.
 • Diệu Thủ lv1: lượt bắt đầu, bản thân 1 tầng Hồi Xuân, 1 đồng đội ngẫu nhiên 2 tầng Hồi Xuân, duy trì 2 lượt.
Hồi Xuân: Tăng thêm buff, mỗi đợt nhận sát thương, giảm một tầng, và hồi phục bản thân 50,000 sinh lực (không chịu ảnh hưởng tấn công, chịu ảnh hưởng buff Hoạt Lực)


Trương Giác

Cách chiêu mộ: Hội đàm sau khi vượt Trương Giác map Hoàng Hạo


Nguyên liệu & chỉ số:

Nguyên liệu giác ngộ Trương Giác đỏ

Nguyên liệu giác ngộ Trương Giác tím

Vũ khí đặc biệt: Hoàng Đình Kiếm

Vũ khí đặc biệt của Trương Giác


Kỹ năng trương giác tím: Bình Thuật: [kế sách] Tấn công kế sách toàn thể 3 lần, gây choáng cho đơn vị địch nhiều lính nhất, thi triển cho địch lính ít nhất Treo Thưởng 2 lượt, bản thân hồi phục 50+{x} sĩ khí


Nội tại:

 • Quỷ Đạo 1: bản thân mỗi lần công trúng 1 kẻ địch sẽ tăng 4800 hiệu quả sát thương phòng thủ, tối đa 120000, không thể bị giải trừ.
 • Hoàng Thiên 1: tăng 10% công phòng cho toàn thể tướng trung lập.


Tư Mã Chiêu

Cách chiêu mộ: Vượt Tư Mã Chiêu map Tư Mã Ý Chủng Hổ Cơ Mưu


Nguyên liệu & chỉ số:

Nguyên liệu giác ngộ Tư Mã Chiêu lam

Nguyên liệu giác ngộ Tư Mã Chiêu titan

Nguyên liệu giác ngộ Tư Mã Chiêu đỏ

Nguyên liệu giác ngộ Tư Mã Chiêu tím

Vũ khí đặc biệt: Ngự Hồn Kiếm


Kỹ năng tư mã chiêu tím: Quyền Khuynh Thiên Hạ: [kế sách] Mưu công nhóm, giảm 15 điểm sĩ khí toàn thể địch, và giảm 90% hiệu quả trị liệu trong 2 lượt (giảm 50% hiệu quả trị liệu người chơi), gây Âm Hồn 30 lượt, bản thân hồi phục 50+{x} sĩ khí.


Nội tại:

 • Cầm Quyền 1: mở màn giảm 14% hiệu quả tăng sĩ khí toàn thể phe địch, bản thân nhận 25 sĩ khí.
 • Giết Vua 1: trước khi bản thân hành động, giảm lực phòng thủ mục tiêu lính nhiều nhất của địch, duy trì 2 lượt.


Nhan Lương

Cách chiêu mộ: Vượt Nhan Lương map Viên Thiệu Quan Độ

Nguyên liệu & chỉ số:

Nguyên liệu giác ngộ Nhan Lương lam

Nguyên liệu giác ngộ Nhan Lương titan

Nguyên liệu giác ngộ Nhan Lương đỏ

Nguyên liệu giác ngộ Nhan Lương tím

Vũ khí đặc biệt: Tuyên Hoa Phủ

Vũ khí đặc biệt của Nhan Lương


Kỹ năng nhan lương tím: Nhất Kỵ Phá Thánh: [chiến pháp] Tấn công toàn thể, gây x2 sát thương cho mục tiêu có buff Treo Thưởng, đồng đội lính ít nhất được Hộ Thuẫn và thi triển hiệu quả Treo Thương lên kẻ địch ngẫu nhiên 2 lần, duy trì 2 lượt, bản thân hồi phục 145 sĩ khí.

Nội tại:

 • Song Hùng 1: khi đồng đội tồn tại thêm 1 Song Hùng, mỗi lượt tăng 10% tấn công bản thân, hiệu quả có thể cộng dồn và không thể bị giải trừ.
 • Đồng Thù 1: khi văn sửu sống sót, phát động thêm 1 lần tấn công chiến pháp đơn thể không tiêu hao sĩ khí sẽ không bị phản kích.


Văn Sửu

Cách chiêu mộ: Vượt Văn Sửu map Viên Thiệu Quan Độ


Nguyên liệu & chỉ số:

Nguyên liệu giác ngộ Văn Sửu lam

Nguyên liệu giác ngộ Văn Sửu titan

Nguyên liệu giác ngộ Văn Sửu đỏ

Nguyên liệu giác ngộ Văn Sửu Tím

Vũ khí đặc biệt: Đoạn Hồn Thương


Kỹ năng văn sửu tím: Nhất Kỵ Đương Thiên: [chiến pháp] chiến pháp liên tục, phát động tấn công 500 sĩ khí 5 lần, tấn công địch ngẫu nhiên, gây x2,5 lần sát thương cho mục tiêu có buff Khen Thưởng, bản thân hồi 145 sĩ khí.


Nội tại:

 • Song Hùng 1: khi đồng đội tồn tại thêm 1 Song Hùng, mỗi lượt tăng 10% tấn công bản thân, hiệu quả có thể cộng dồn và không thể bị giải trừ.
 • Liên Thủ 1: Khi Nhan Lương còn sống, phát động thêm 1 lần tấn công chiến pháp toàn thể không tiêu hao sĩ khí sẽ không bị phản kích.
Điên Cuồng, Tịnh Hóa, Đóng Đô đều thêm hạn chế “nhiều nhất nhận 4 buff ảnh hưởng”alert-info


┼Updating...

Lữ Bố

Cách chiêu mộ:

Nguyên liệu & chỉ số:

Vũ khí đặc biệt

Kỹ năng: {lữ bố tím}

Nội tại:


Điêu Thuyền

Cách chiêu mộ:

Nguyên liệu & chỉ số:

Vũ khí đặc biệt

Kỹ năng: {điêu thuyền tím}

Nội tại:


Công Tôn Tu

Cách chiêu mộ:

Nguyên liệu & chỉ số:

Vũ khí đặc biệt

Kỹ năng: {công tôn tu tím}

Nội tại:


Tả Từ

Cách chiêu mộ:

Nguyên liệu & chỉ số:

Vũ khí đặc biệt

Kỹ năng: {tả từ tím}

Nội tại:


Vương Nguyên Cơ

Cách chiêu mộ:

Nguyên liệu & chỉ số:

Vũ khí đặc biệt

Kỹ năng: {vương nguyên cơ tím}

Nội tại:


7 Nhận xét

 1. Phiên bản mobile mới nhất được cập nhật ngày 7/7/220. Ngạo Thế Quần Hùng

  Trả lờiXóa
 2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 3. Welcome to Australia’s leading renewable energy information site. Here we provide an opportunity to compare solar quotations coming from top local Compare Solar Quotes service providers near you. We also facilitate the latest information and resources in order to assist you in your purchase of renewable energy and energy-saving technologies.

  Trả lờiXóa 4. Nice post. I used to be checking constantly this blog and I am impressed! Extremely useful info particularly the ultimate section 🙂 I take care of such information a lot. I was seeking this certain information for a long time. Thank you and best of luck.
  Azadi ka Amrit Mahotsav essay , The Beautiful Sky Book review

  Trả lờiXóa
 5. Established in 2018, Saudi vape Offer is a progressive retail and wholesale establishment in the electronic cigarette industry based. We try to give customers. Buy Vape & Accessories, Coils, Pods, Tank, E-Juice Online at Low Price From Vape shop in jubail. Available COD All City of Al Khobar, Al Jubail, Al Hasa.

  Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Đọc Thêm