Thông tin kỹ năng, nội tại và nguyên liệu giác ngộ tướng tím nước thục

 Thần Binh Ngọa Long Mobile

...

Tính tới phiên bản hiện tại thì tướng tím là bậc nâng cấp cao nhất của game vậy tướng tím có kỹ năng như thế nào, nguyên liệu để giác ngộ hết bao nhiêu chúng ta cùng tìm hiểu nhé.


Để có thể giác ngộ tướng tím thì bạn cần phải đạt cấp độ 230, sau khi giác ngộ thì sẽ mở hệ thống vũ khí đặc biệt của tướng kích hoạt vũ khí đặc biệt sẽ nhận được kỹ năng nội tại của tướng đó. Ở bài trước mình đã thống kê chi tiết số lượng phôi và đá tôi luyện cần để up vũ khí đặc biệt rồi nếu bạn nào chưa xem thì có thể xem lại ở đây.


Bàng Thống 

Cách Chiêu Mộ: Vượt tháp thí luyện tầng 63


Nguyên liệu & chỉ số: 


Vũ Khí Đặc Biệt: Tử Hỏa Âm Mộc PhiếnKỹ Năng: Diệt Thế Thiên Lôi [Kế sách]: Gây cho địch có lính ít nhất 5 lần sát thương Lạc Lôi, lính đối phương càng ít sát thương càng nhiều, trong thời gian này diệt 1 kẻ địch hồi phục 500 sĩ khí, chưa diệt được sẽ hồi phục 100 sĩ khí, gây hiệu quả âm hồn cho kẻ địch sau cùng.


Nội Tại: 

 • Niết Bàn 1 (Nâng Cấp VKĐB Bậc 1 lv5): mở màn nhận hiệu quả Bất Khuất không thể giải trừ. Hồi phục 80% lính, nhận hiệu ứng thiết bích 1 lượt.
 • Liên Hoàn 1 (Nâng Cấp VKĐB Bậc 4 lv5): Khi bắt đầu mỗi lượt  phát động 1 lần  Lôi Kích toàn phe địch 1 lần, sát thương thấp, không bị phản kích, không tiêu hao sĩ khí, lính địch càng nhiều sát thương càng cao.

Chu Thương 

Cách chiêu mộ: Uy danh đạt 23000


Nguyên liệu & chỉ số:


Vũ khí đặc biệt: Băng Thiết ThươngKỹ năng:  Xuyên Vân Thích [thường] gây sát thương cao toàn thể địch, tấn công kẻ địch phía trước 3 lần.


Nội tại:

 • Tùng Nghĩa 1 ( Nâng Cấp VKĐB Bậc 1  lv5): mở màn bản thân nhận bảo vệ có thể giải trừ, duy trì 10 lượt.
 • Dũng Tuyệt 1 ( Nâng Cấp VKĐB Bậc 4 lv5 ): mở màn tăng 50% sát thương, sau đó dần quay trở về bình thường.


Hoàng Nguyệt Anh 

Cách chiêu mộ: Vượt tháp thí luyện tầng 33


Nguyên liệu & chỉ số:


Vũ khí đặc biệt:
Thiên Hựu Khôi


Kỹ năng: Lạc Thần Mạc [Hỗ trợ] đội tăng 80+X sĩ khí, toàn phe ta nhận hiệu quả Hoạt Lực 2 lượt.

Nội tại:
 • Cơ Xảo 1 ( Nâng Cấp VKĐB Bậc 1  lv5): Khi bản thân bắt đầu lượt, bản thân tăng 20% phòng thủ trong 2 lượt, 50% hồi sinh lực bản thân 1 lần.
 • Kỳ Tài 1 ( Nâng Cấp VKĐB Bậc 4  lv5): đầu trận tăng toàn phe ta 20% vật lý trong 5 lượt, hiệu quả này không thể giải trừ.


Hoàng Trung 

Cách chiêu mộ: Uy danh đạt 70000


Nguyên liệu & chỉ số:Vũ khí đặc biệt: Trục Nhật Cung


Kỹ năng: Bách Lý Truy Hồn: [Thường] tấn công kẻ địch ít lính nhất, lính địch càng ít sát thương càng cao, nếu diệt được sẽ hồi phục 500 sĩ khí, còn không thì sẽ suy yếu kẻ địch 5 lượt, bản thân hồi phục 145 sĩ khí và nhận hiệu quả Hội Tâm và Anh Hùng 3 lượt.


Nội tại:

 • Xuyên Dương 1 (Nâng Cấp VKĐB Bậc 1 lv5): Bản thân tăng vĩnh vienx 20% sát thương bạo kích, không thể giải trừ.
 • Liên Hoàn 1 (Nâng Cấp VKĐB Bậc 4 lv5): Khi đến lượt mình bắn 1 mũi tên vào địch lính ít nhất, gây sát thương vật lý mức cao, không thể giải trừ.


Mã Lương 

Cách chiêu mộ: Uy danh đạt 330000


Nguyên liệu & chỉ số:


Vũ khí đặc biệt: Bách Long Kiếm


Kỹ năng: Thiên Hàn Địa Băng [Kế Sách] Tấn công địch hàng ngang và giảm 25 sĩ khí khác, sĩ khí đối phương càng cao sát thương càng lớn, có xác suất Đóng Băng địch hàng ngang 1 lượt (khi giao chiến với người chơi, xác suất giảm Đóng Băng), bản thân hồi phục 50+{x} sĩ khí.


Nội tại:

 • Lương Tài lv1 (Nâng Cấp VKĐB Bậc 1 lv5): khi địch mang hiệu quả không thể giải trừ tấn công, giảm 20% sát thương bản thân phải chịu, không thể bị giải trừ
 • Bút Mực lv1 (Nâng Cấp VKĐB Bậc 4 lv5): đầu trận tăng 20% tấn công kế sách toàn thể phe ta trong 5 lượt, hiệu quả này không thể giải trừ.


Mã Tốc 

Cách chiêu mộ: Vượt tháp thí luyện tầng 43


Nguyên liệu & chỉ số:


Vũ khí đặc biệt: Tử Ngọ Việt


Kỹ năng: Nghiệp Viêm Bạo [Kế Sách] Gây sát thương cao cho 1 kẻ địch, kèm hiệu quả Thiên Hỏa không thể giải trừ 2 lượt, lính địch càng ít sát thương càng cao, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh và Hỏa Thần 2 lượt, hồi 145 sĩ khí.


Nội tại:

 • Tự Phụ 1 (Nâng Cấp VKĐB Bậc 1 lv5): mỗi lượt có 75% xác suất hồi phục lính bản thân 1 lần
 • Công Tâm 1 (Nâng Cấp VKĐB Bậc 4 lv5): bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết, duy trì 5 lượt.


Triệu Vân 

Cách chiêu mộ: Vượt tháp thí luyện tầng 68


Nguyên liệu & chỉ số:


Vũ khí đặc biệt: Long Đảm Thương


Kỹ năng: Ngân Long Tường: [Chiến pháp]: Giảm pháp phòng của kẻ địch trên đường thẳng 2 lượt, sau đó tấn công pháp công đường thẳng 1 lần, sĩ khí địch càng cao sát thương càng nhiều, bản thân nhận Anh Dũng và hồi 145 sĩ khí.


Nội tại:

 • Long Đảm 1 (Nâng Cấp VKĐB Bậc 1 lv5): trong trận đấu, mỗi tướng phe ta hoặc phe địch tử trận sẽ tăng cho bản thân 15% tấn công và 7.5% phòng thủ, tối đa chỉ tăng 80% phòng thủ.
 • Long Hồn 1 (Nâng Cấp VKĐB Bậc 4 lv5): khi bắt đầu lượt, nếu bản thân bị khống chế, hồi phục lính 1 lần và giải trừ ngẫu nhiên 1 hiệu quả bất lợi.


Trương Bao

Cách chiêu mộ: Uy danh đạt 270000


Nguyên liệu & chỉ số:


Vũ khí đặc biệt: Phá Đảm Kích


Kỹ năng: Bạo Nộ Hống [Chiến pháp] sát thương toàn phe địch, khiến địch giảm 40+X sĩ khí, có xác suất giải trừ 1 hiệu quả có lợi ngẫu nhiên trên mục tiêu (khi chiến đấu với người chơi khác sẽ không có hiệu quả giải trừ


Nội tại:

 • Nộ Hổ 1 (Nâng Cấp VKĐB Bậc 1 lv5): Bản thân nhận hiệu quả Kích Nộ không thể giải trừ, mỗi lần bị sát thương tăng 5 sĩ khí.
 • Bào Hao 1 (Nâng Cấp VKĐB Bậc 4 lv5): khi bản thân bắt đầu lượt, tăng cho phe ta 10% tất cả tấn công, duy trì 2 lượt.

Bình Luận

Mới hơn Cũ hơn

Đọc Thêm