Số nguyên liệu cần để nâng cấp thưởng tướng cao từ 200 - 300

 Game Ngọa Long Mobile

...

Thưởng cao cấp là tính năng thưởng cho tướng có cấp thưởng từ 200-300, cần 4 loại nguyên liệu là Trân Châu, Ngọc Bôi, Kim Lô, Đan Thư Thiết. Khi thưởng max level 300 sẽ được cộng 20 điểm tửu mỗi loại và gần 92k lính/Dưới đây Thần Binh đã làm một bảng thống kê nguyên liệu cần để up của từng level và số điểm tửu rất đấy đủ và chi tiết rồi nhé.


1 Nhận xét

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Đọc Thêm