Định Danh Ads

Binh chủng đặc biệt của NPC Ngọa Long

Thần Binh - Ngọa Long Mobile

...

Trong quá trình vượt map bạn có thấy một số NPC có binh chủng khác hoàn toàn với binh chủng của mình không. Nếu các bạn không biết những binh chủng đó khi đánh thường có kỹ năng và hiệu ứng như thế nào thì hãy theo dõi những thống kê chi tiết dưới đây nhé.


Ở đây mình sẽ chia ra thành 5 loại để cho các bạn tiện theo dõi đó là Quan Văn, Kỵ Binh và Bộ Binh, Thương Binh, Cung Binh.


1. Quan Văn

Quan văn mưu công khá cao nhưng phòng thủ yếu.2. Kỵ Binh
Kỵ binh có thể khắc chế bộ binh nhưng lại bị thương binh uy hiếp.

3. Bộ Binh
Bộ binh có thể khắc chế thương binh nhưng lại bị kỵ binh uy hiếp.4. Thương Binh
Thương binh có thể khắc chế kỵ binh nhưng lại bị bộ binh uy hiếp.


5. Cung Binh
Cung binh tấn công khá cao nhưng phòng thủ yếu, thường dùng cho những tướng có skill dứt điểm nhanh.


Bình Luận

Mới hơn Cũ hơn

Đọc Thêm