Bảng thống kê thông số tri kỷ cam ngọa long

Thống kê chi tiết thông số tri kỉ cam trong game ngọa long như điểm thân mật để lên cấp, chỉ số công, chỉ số thủ...Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết chỉ số của tri kỉ cam trong game Ngọa Long. 


Chú Ý: Những số màu tím là số tương đối có thể lệch vài điểm

Bình Luận

Mới hơn Cũ hơn

Đọc Thêm