Bảng điểm thân mật tri kỷ cam và đỏ ngọa long

Tán gái trọng ngoạ long cũng là một chặng đường gian nan đấy, hôm tôi sẽ cũng bạn xem thử để tán đổ một em trong ngoạ long sẽ hao tài tốn của như thế nào nhé.

Mỹ nhân trong đây thì chia thành 3 loại đơn giản phân biệt qua màu tên thôi Tím, Cam, Đỏ. Những mỹ nhân tên đỏ khi trở thành Tri Kỉ hoặc Hiền Thê sẽ cộng thuộc tính nhiều hơn các mỹ nhân tên cam và tím. Mỗi mỹ nhân đều có điểm cộng thuộc tính cho Thành Chủ khác nhau trong 6 loại chỉ số: Tấn công thường, phòng thủ thường, mưu công, mưu phòng, chiến công, chiến phòng.


Mỹ nhân tên cam chỉ gặp được qua chức năng Tìm cao cấp.

Mỹ nhân tên đỏ để sở hữu được cần thông qua chức năng tìm cao cấp tìm NPC hào tộc để nhận được danh phẩm đặc biệt có thể tặng cho mỹ nhân đỏ từ cấp 1-15, còn từ cấp 15 trở lên thì có thể dùng chung các loại danh phẩm bình thường.


Dưới đây là bảng điểm thân mật để nâng cấp tri kỷ bạn có thể dựa vào đó để biết mình cần số lượng danh phẩm bao nhiêu để đạt tới cấp độ mong muốn nhé.

Bình Luận

Mới hơn Cũ hơn

Đọc Thêm