Hướng dẫn luyện quý tử Thiên Chinh, Quân Lâm nước Ngụy

Ngọa Long Mobile: Hướng dẫn luyện quý tử Thiên Chinh, Quân Lâm. Ngụy là nước duy nhất trong game Ngọa Long có thể luyện được quý tử thiên chinh trống nên khi luyện các bạn chú ý chức tướng để luyện, tốt nhất là lấy chức Kỳ Binh cho quý tử nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các bạn trong quá trình đi map sau này.


1. Giai đoạn 1: Quý tử xanh lam 0-71%
Giai đoạn này có 120 lần ăn thẻ, chọn sư phụ Tào Tháo sau đó mở hộ phù để chắc chắn thành công khi ăn thẻ. Ăn full thẻ đỏ để có chỉ số cao nhất

Khi ăn đủ 120 thẻ đỏ sẽ đạt 71,4%

2. Giai đoạn 2: Quý tử xanh lam 71-100%
Giai đoạn này quan trọng nhất là chọn Chức và Hệ, skill thì không cần quan tâm. Luyện xong chức không như ý thì trùng tu 500v luyện lại.

Giai đoạn này có 48 click. Việc đầu tiên là chọn hệ Hỗ Trợ để luyện.

Chọn sư phụ là Tào Tháo và click vào cột thứ 4 sẽ có tỉ lệ cao ra chức kỳ binh(kỵ binh, quan văn).

Khi click đủ 100% nếu chưa ra chức kỳ binh thì trùng tu 500v để luyện lại từ 71%-100% tới lúc ra chức kỳ binh rồi thì tiếp tục chuyển qua giai đoạn 3.

3. Giai đoạn 3: Thức tỉnh xanh lá 100%
Giai đoạn này tính cách của quý tử sẽ ảnh hưởng đến số lần ăn thẻ.
 • Tính cách dịu dàng : học thẻ lam và tím tài nguyên tiêu hao giảm 30%.
 • Tính cách nhút nhát : xác suất kích hoạt thẻ tím tăng 20%
 • Tính cách trí tuệ : thức tỉnh và thuộc tính trưởng thành mà thẻ nhận đc + 20%
 • Tính cách kiên cường : khi ăn thẻ có xác suất k tiêu hao số lần,cấp càng cao xác suất càng cao.
Như vậy tính cách trí tuệ có 50 lần ăn thẻ ( không tính thẻ kỹ năng và thẻ sự kiện đặc biệt), ăn 1 thẻ tăng 2% tiến độ. Các tính cách khác thì có 60 lần ăn thẻ. 1 thẻ tăng 1,666% tiến độ. Lưu ý chỉ ăn tím, có 6 loại thẻ tím :
 • Chỉ huy : tế tổ ( 100 thịt + 135 ngọc bội)
 • Chỉ huy trưởng thành : quản trị (250 bánh bao + 56 kim lô)
 • Võ : trừng ác ( 27 rượu + 338 trân châu)
 • Võ trưởng thành : tịnh tu ( 250 bánh bao + 135 ngọc bội)
 • Trí : du lịch ( 100 thịt + 338 trân châu)
 • Trí trưởng thành : thăm hỏi ( 27 rượu + 56 kim lô)
Ngoài ra còn có 2 thẻ ở cột 4 ăn k ảnh hưởng đến tiến độ thức tỉnh sau :
 • Thẻ kỹ năng :tốn 0 – 200v tùy thẻ. Nên ăn tất cả các skill tới khi nào có skill Thiên Chinh thì không cần ăn nữa
 • Thẻ sự kiện đặc biệt : 50/1 thẻ đc ngẫu nhiên 150 – 400 lính.
Trong khi luyện thì click vào tiến độ thức tỉnh để xem chỉ số và tiến độ luyện để có thể lựa chọn thẻ một cách hợp lý.

Lưu Ý: Khi luyện tới 98% mà chưa có skill Thiên Chinh thì không nên ăn thẻ tím nữa mà tiếp tục tạo mới để tìm skill Thiên Chinh rôi mới ăn thẻ tím cuối cùng để xuất sư và chọn skill.

Tới đây là có skill Thiên Chinh nếu ai có điều kiện thì có thể luyện tiếp giai đoạn 4 để kiếm skill đỏ Quân Lâm.

4. Giai đoạn 4: Xem tại đây

Bình Luận

Mới hơn Cũ hơn